Loading

VAPA - kompozitní výztuže do betonu


01

Co je kompozitní výztuž a k čemu slouží?

Kompozitní výztuž na bázi epoxidu posilněného skleněnými vlákny, která vyhovuje náročným požadavkům stavebních konstrukcí za rozumnou cenu. Vlastnosti kompozitní výztuže nabízí prokazatelné výhody z pohledu ekonomického, kvalitativního i technologického. Kompozitní výztuž je lehce opracovatelná a použitelná i v nejnáročnějších oblastech, kde v případě aplikace ocelové výztuže je nutné realizovat řadu opatření pro splnění požadavků stavby. Kompozitní výztuž se vyznačuje odolností vůči korozi, vysokou pevností v tahu, odolností vůči chemickým látkám a sloučeninám chlóru, je elektrickým a tepelným izolantem, nemagnetická a cenově stabilní.

MOŽNOSTI POUŽITÍ


Aplikační oblasti z hlediska agresivnosti prostředí: 

 • Beton vystavený chloridům: 
  • Mosty (horní výztuž desek mostů, chodníky a římsy mostů, ztracené bednění)
  • Železniční propusti, kanály, rámy
  • Dopravní bariéry/svodidla
  • Sklady soli
  • Prefabrikované dílce
 • Beton vystavený mořským chloridům:
  • Mořské hráze
  • Loděnice
  • Přístavy a suché doky
  • Pobřežní stavby vystavené solné mlze
  • Zařízení na odsolování
 • Betony náchylné ke korózii výztuže:
  • Nádrže a potrubí čistíren odpadních vod
  • Úpravny vody
  • Rafinérie

Aplikační oblasti z hlediska elektromagnetické neutrality:

 • Výztuž do betonu, kde není možné použit ocelové výztužné pruty z důvodu elektromagnetické indukce
 • Beton vystavený vysokým napětím a elektromagnetickým polím:
  • Železnice
  • Železniční izolace
  • Snímkování magnetickou rezonancí
  • Rozvodny vysokého napětí
  • Kabelové kanály
  • Hliníkové hutě a ocelárny
  • Oblasti citlivé na radiové frekvence
  • Výběr mýta na dálnicích
  • Nevodivé podlahy v elektrárnách alebo stavbách s vysokým napětím

Aplikační oblasti z hlediska vysoké rezivosti pro dočasné konstrukce a zakládání:

 • GFRP výztuž je ideální pro použití vyztužení v tunelech nebo podzemních stěnách, kde je nutné řezat otvory do betonu. Nářadí na řezání betonu se nepoškodzuje v takové míře jako u klasických ocelových armatur.
 • Budoucí otvory v podzemních stěnách
 • Hloubkové zakládání
 • Sekvenční výkopová metoda – Nová rakouská tunelová metoda (NATM)
 • Horninové kotvy

Aplikační oblasti pro zesilňování zdiva a restaurování památek:

 • Zesilňování keramického a betonového zdiva
 • Restaurování památek
 • Drobná záhradní a městská architektura
 • Malé betonové kryty
 • Architektonické betonové prvky
 • Ochrana památek

02

Výhody proti ocelovým armaturám?

 • Odolná vůči korozi - na minimum redukuje pokrytí betonem, odpadá finančně náročné ošetření proti korozi, prodlužuje životnost staveb, nevznikají škody na výztuži způsobené karbonizací betonu, prodlužuje intervaly sanace a minimalizuje náklady na údržbu

 • Pevnější na tah - z tohoto aspektu vyplývá menší spotřeba betonové pokrývky, což snižuje váhu a stavební náklady

 • Nevodivá - výztuž nevede elektrický proud a tím nevzniká elektro smog, stavba je diskrétní pro citlivé přístroje a elektroniku
 • Nemagnetická - nevzniukají indukční proudy zahřívající výztuž a celou strukturu stavby

 • Lehká, plastická, opracovatelná - nižší náklady na dopravu a manipulaci, odpadá nutnost využívání jeřábové techniky, lepší opracovatelnost běžnými nástroji

 • Cenově stabilnější než ocelové armatury

03

TECHNICKÉ ÚDAJE

beton vs.
kompozitní výztuž


Ocel Kompozitní výztuž
Náchylnost na korozi vysoká nekoroduje
Pevnost v tahu (MPa) 500 min. 1200
Tepelná vodivost W/mK 60 0,25
Magnetismus ano ne
Elektrická vodivost ano ne
Hustota g/cm3 7,85 2,1
E - modul (MPa) 200 000 60 000

04

KONTAKT

Kontaktní údaje
VAPA PROFI s.r.o.
Zámostní 1155/27
710 00 Ostrava

IČO: 08860530
DIČ: CZ08860530

bankovní spojení:
2601754384 / 2010
IBAN: 2010 0000 0026 0175 4384

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 81086

Kontaktní osoby

Ing. Patrik Filusz, MBA
jednatel

t: +420 737 210 798


Odesláním berete na vědomí a souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů.